NAHITAEZKO ERREFERENTZIA PLASTIKOAK

SARRERA

Bigarren Ekitaldi honetan, Instalakuntza eta Performance-arekin zerikusia duten hainbat artikulu irakurri ditut. Bakoitzetik hitz klabe zerrenda egin dut, jakiteko Performance eta Instalakuntzak egiteko oinarrizko kontzeptuak  zeintzuk diren.

Ondoren, eta behin jakinda zeintzuk gauza izan behar ditudan kontuan instalakuntza bat sortzeko, nire proposamena azalduko dut.

INSTALAKUNTZA ZERREND

Gómez-Pintado, A., Martínez-Abajo, J., Lopez-Vélez, A. (2022). Análisis de la instalación “Escenografía de juego para crecer con la cultura”, dirigida al primer ciclo 0-3 años de Educación Infantil. Una propuesta de viaje a través del juego y el arte. Arte, Individuo y Sociedad, avance en línea, 1-34. https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/80542/4564456561392

Joko-eszenografikoa
Ikus-entzunezko materiala
Ikaskuntza
Artea
Adierazpena
Komunikazioa
Autoezagutza
Adierazpen-askatasuna
Hausnarketarako gaitasunak
Kritika-gaitasuna
Emozio-gaitasuna
Irudimen-gaitasuna
Pertzepzio-gaitasuna
Interpretatzeko gaitasuna
Esperientzia artistiko-sortzailea
Jolas-espazioak edo eszenografiak
Izaera ludikoa
Ezaugarri psikoebolutiboak
Globaltasuna
Sentsoriomotorra
Emozionala
Kognitiboa
Pertzepzio-alderdiak
Bizipenen alderdiak
Bizipenak esperimentatzea
Zaintza estetikoa
Ezustea
Arreta
Pentsamendu askea
Askatasunez zirkulatzea
Erritmoak eta bizipenak

Banakako elkarreraginak eta
kooperatibak
Lekua/denbora
Jolasa
Gizarte-balioen arauak
Arrazoia eta adimena
Egitura logikoak
Sorkuntza-jolasa
Esplorazioa
Aurkikuntza
Birdefinizioa
Ekintza sentsoriomotoreak
Joko presinbolikoak
Suntsitu
Eraikitzea
Mugimendu-adierazkortasuna
Eraikinaren bertikaltasuna/horizontaltasuna
espazioa
Jolas sinbolikoak
Sormena suspertzea
Giro estetikoa
Giro motibatzailea
Esperimentazio sentsoriala
Esperimentazio afektiboa
Harremanen esperimentazioa
Objektu iradokitzaileak
Objektu balioaniztunak
Manipulazioa eta berriak sortzea
xedapenak
Norberarena egitea
Prozesu kognitiboak
Garapen afektiboa eta emozionala
Jolas sinbolikoak
sakoneko berrasegurua
Plazer sentsoriomotorra

Gorputzeko sentsazioak
Egoera toniko-emozionalak
Esperientzia pedagogikoak
Balio pedagogikoa
Jolasaren eszenografia
Artea eta jolasa
Jolas artistikoa
Objektuen eta materialen kokapena
Autonomia
Plazera
Emozioak
Esperientzia
Testuinguru naturala
Antzerkia
Ikus-entzunezko erregistroak
Instalazioaren diseinua
Ikaskuntza-esperientziak
Bitartekotza artistikoa
Proposamen sortzaileak
Irudiak, argazkiak eta bideoa
Irudi oso bat,
eszenatokia
Eskola
Planteamendu estetikoa eta jolasekoa
instalaziokoak
Elementu apaingarriak, didaktikoak
edo jolasa
Jolasguneak.
Plano bertikaleko aurkikuntza
eta horizontalean
Eskolako bizi-esperientzia
Espazioa eta denbora
Zentzumenen miaketa
Espazio interaktiboak
Harreman afektiboak eta fisikoak
Materialak
Egitura espazialak
Forma espontaneoa.
Esperientzia multisentsoriala
Lotura anitzeko miaketa
Objektuak manipulatzen dituzte
Partekatu espazioa, baina ez dut jolasten
Objektuekiko elkarrekintzak
Emozioak
Instalazioa balio pedagogiko gisa
Planteamendu estetikoa
Eszenaratzea
Ekintza sentsoriomotoreak

Joan-etorrien mugimenduak
Askotariko elkarrekintzak
Berdinen arteko elkarrekintzak
Motibazio intrintsekoa
Jakin-mina
Plazeretik ikastea.
Garapen emozionala, soziala eta
afektiboa
Proposamen artistiko-sortzaileak
Jolas presinbolikoak eta sinbolikoak
Jolasaren garapena
Autonomia-prozesua
Emozioen eta
harremana

Álvarez-Uria, A. Zuazagoitia, A, eta Vizcarra, M. T. (2022). Las instalaciones artísticas en educación infantil: Experiencias lúdicas y performativas. Arte, Individuo y Sociedad, 34 (3), 891-910. https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/76087/4564456560752

Zentzumenak
Performancea
Haurren garapen integrala
Ikaskuntza esanguratsua
Ikaskuntza aktiboa
Elkarrizketa
Instalazio artistikoa
Jolasa
Arteak
Humanitateak
Sormen-gaitasuna
Musika
Dantza
Antzerkia
Poesia
Arte-hezkuntza
Juagar
Arakatu
Aurkitu
Elkarreragina
Ikasi
Inprobisazioa
Kultura-hezkuntza
Psikomotorra
Pertzepzioa
Hizkuntza
Emozioak
Komunikazioa
Ikaskuntza
Prozesu kognitiboak
Trebetasunak
Esperimentatu

Behatu
Pentsatu
Motibazioa
Jokabide-aldaketak
Egokitze-hobekuntzak
Saiakuntza-errorea
Kognitiboa
Emozionala
Gorputzekoa
Ekintza
Zentzumenak
Neurozientzia
Emozioa
Ikaskuntza-motorra
Esperientzia artistikoak
Ezagutza-iturria eta
ikaskuntza
Giza garapen egokia eta
osoko bilkura
Irudimena
Fantasia
Ezustea
Apartekoa.
Jakin-mina
Aurkikuntza
Portaera soziala
Arreta
Gizarte-harremanak
Auto-konfiantza
Atxikimendu segurua
Prozesu ebolutiboa
Mugimendua
Trebetasun estetikoak
Jolas sortzaile-interaktiboa

Zeharkako diziplina
Naturarekiko emozioak
Gustuak eta interesak
Emozioak eta bizipenak adieraztea
Garapen pertsonala eta soziala
Dinamikak
Esperientzia konstruktiboak
Sentsibilitate estetikoa
Pentsamendua
Trebetasun espontaneoak
Kontzientzia
Aktiboki parte hartu eta elkarreragin
Hausnartzea
Irakaskuntza-ikaskuntza
Askatasunez esperimentatzea
Jarrera estetikoa eta antolamendukoa
Entretenitu eta dibertitu
Trebetasunak estimulatzen ditu
Haurren garapena
Adimen kontzeptuala
Jolas dramatikoa
Saiakuntza-errorea
Antzerki tradizionala
Performancea eta drama ondokoa
Entzunaldi kosortzailea
Esperientzia iragankorrak
Arte bisualak
Arte eszenikoak
Jolas librea
Narratiba
Multisentsoriala
Artea eta kultura
Soinua eta mugimendua
Ikuskizun multimodala
Rola
Irakaslea
Joera artistikoak
garaikideak
Izaera parte-hartzailea
Diziplinarteko izaera
Egoera kooperatiboak eta
lankidetzakoak
Sorkuntza propioa
Kanpoko errealitatea
Errealitate sinbolikoa
Ekosistema ludikoa
Eragin hasierako ordenatik
Proposamen estetiko zehatza

Ekosistema dinamikoa
Pentsamenduaren garapena
autonomoa
Indibidualtasuna
Aniztasuna
Pertsona bakoitzaren erritmoa
Giza portaera
Ingurunearen arteko harremanak
Dibertsitate funtzionala
Gaitasunak
Erreakzio hunkigarriak
Ingurumen-psikologia
Mikroespazioa
Mesoespazioa
Makroespazioa
Kaosaren zikloa
Fantasiaren garapena
Desordenatu kaosa sortuz,
hezkuntza-praktika gogoetatsua
Arte bisualak
Begiradaren errutinak
psikopedagogikoa
Eraldaketaren eragile aktiboa
soziala
Curriculum-gaitasunak
Estrategia berriak
Kulturaren eta eskolaren arteko loturak
Logika
Hizkuntza
Enpatia
Giza plastikotasuna
Ekitean pentsatu
Barneratu
Inguratzen dituen errealitatea ikastea
Forma holistikoa
Pertsonaren garapen integrala
Jolas sinbolikoa
Askatasuna
Segurtasuna
Jolas aurre-sinbolikoa
Enpatia
Autokontrola eta autoerregulazioa

Gómez-Pintado, A. Zuazagoitia, A, eta Vizcarra, M. T. (2020). La instalación como herramienta metodológica en Educación Infantil: un estudio de caso. Redie, Revista de investigación Educativa, 22/, e23, 1-13. https://redie.uabc.mx/redie/article/view/2678/2037

Instalazio artistikoak-
hezkuntza
Tresna
metodologikoki
Ikus-entzunezko erregistroak
Helduaroaren begirada
Garapen integrala
Sormena
Estereotipoak
Sentsibilitatea
Zentzu estetikoa
Autoezagutza
Gaitasun teknikoak
Ikaskuntza memoristikoa
Bilakaera konstruktibista
Hausnarketarako gaitasunak
Emozioa
Irudimena
Pertzepzioa
Interpretazioa
Jolas sinbolikoak
Kultura bisuala
Musika
Antzerkia
Dantza
Izaera eklektikoa
Definizio unibokoak
Izaera plurala.
Bitarteko tradizionalak
Eskultura
Pintura
Argazkia
Artista-sortzaileak

Ikusle-hartzaileak
kontenplazio bisuala
Testurak
Espazioak
Argia
Eszenaratzea
Ustekabea
Gogoratzea.
Sedukzio estetikoa
Pertzepzio-alderdiak eta
bizipenekoak
Esperimentazioa
artistikoa, kontzientea
Esperimentazioa
artistikoa, askea eta pertsonala
Azken produktua
Estetika
Izaera estetikoa edo
artistikoa
Artea egitea
Artea esperimentatzea
Bizipenak esperimentatzea
Askatasuna
Sormen-gaitasunak
Gaitasun sozialak
Gaitasunak
intelektualak
Gorputz-mugimendua
Narrazioak eraikitzea
Eguneroko esperientzia
Balio berriak
Koloreak, testurak eta
pertzepzioak

Objektu erakargarriak eta
balioaniztunak
Ordena suntsitzea.
Norberarena egitea
Desordena
Ikaskuntza erakargarria
Bizitako esperientzia
Mugak eta arauak
Esku-hartze librea
Suntsipen-sinbolikoa
Psikomotrizitatea
Eraikuntzak
sinbolikoak
Ordena-errutinak
Banakako jolasa
Jolas kolektiboa
Dokumentatzea
Behaketa
Lankidetza
Ezarpena
Rolak
Instalazio artistikoak-
hezkuntza
Ikuspegi kualitatiboa
Ardatz tematikoa
Planteamendua
metodologia
Espazioak:
sinbolizazioa
Iturria
Argumentu-koherentzia
Narratiba
Izaera orokorra eta
motibatzailea
Etika
Hezkuntzaren plazera
Perspektibak
Ikusizko erreferentziak
Adimen emozionala
Irudimena
Magia
Ezustea
Identitatea
Eguneroko espazioa.

Espazio bizigarria eta
zirraragarria
Jakin-mina
Konplizitatea
Jolasak eta
esperimentazioak
Jokoa-sentsoriomotorra
Jolas sinbolikoa
Ikusle aktiboak
Paper eszenografikoa
Klima magikoa
Ipuinak kontatzea
Abestiak abestea
Aurreratzea
Prestakuntza
Narrazioa
Imitazioa
Begiradaren komunikazioa
fikzioa
Lankidetza
Aldaketa metodologikoa
Nortasun sendoa
Irudi estereotipatuak
Haurren estetika estetikoak
Gehiegizko estimulazioa
Komunikazio-bidea
Kontzientziazioa
Lankidetza
Inplikazioa
Ikuspegi berria
Zuzena edo zuzena
ez da zuzena
Esplorazioa eta
eraldaketa
Eraldaketak
sinbolikoak
Saiatu edo
aldatu
Garapen afektiboa eta
emozionala
Jarrera sentikorrak
Eraikitze prozesua
ekintza

Elkarrekintza eta
interpretazioa
Akonpainamendua eta gida
Eszenografoak
Dokumentalistak
Jakin-mina piztuz
Segurtasuna ematea
Euskara hitzez adierazten laguntzea
ekintza
Multzoaren estetika

Ruíz, de Velasco, A, eta Abad, J. (2016). Lugares de juego y encuentro para la infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 71, 37-62. https://rieoei.org/historico/documentos/rie71a02.pdf

Kultura-garapena
Bizi-prozesuak
Gizarte-harremanak
Harreman komunikatiboak
Harreman afektiboak
Ikaskuntza esanguratsua
Prozesu sinbolikoak
Jolas librea
Oinarri pedagogikoak
Jolas presinbolikoa
Jolas sinbolikoa
Harremanen testuingurua
Erlazioak
Espazioak
Haurtzaroa
Garapen ebolutiboa
Ikerketa psikologikoak
Emozioak
Izaera biologikoa
Erabilera konbentzionalak
Erabilera sinbolikoak
Gorputz-ekintzak
Sinboloak
Hitzik gabeko komunikazioa
Kultura-ulermena
Mundu psikikoa
Kultur mundua
Joko-dinamikak
Joko-eszenografiak
Pentsamendu sinbolikoa
Artista garaikideak
Instalazioak
Koreografia espontaneoa.
Ekintza ludikoa
Ikerketa-ekintza
Lan pedagogikoa
Abentura
Kultur garapena
Gizarte-garapena

Gizarte-harremanak
Harreman komunikatiboak
Harreman afektiboak
Ikaskuntza esanguratsua
Identitatearen eraikuntza
Prozesu sinbolikoak
Funtzio sinbolikoa
Ikaskuntza
Garapena
Ezaugarri psikoebolutiboak
Aniztasuna
Konplexutasuna
Espazioak
Denbora
Rol hezitzaileko materialak
Ikasgela
Joko-agertokia
Etengabeko ikaskuntza
Proposamen irekiak
Planifikatu
Behaketa sistematikoa eta
kontrolatua
Bizi-esperientzia
Jarrera estetikoa
Zaintza diseinuan
Espazioak-ingurumena
Integrazioa
Ikerketa-ekintza
Planifikatu
Alderdi pedagogikoak
Alderdi estetikoak eta artistikoak
Hizkuntza sinbolikoak
Ekintza
Jolasa bultzatzea
Esperimentazioa erraztea
Autonomia-erkidegoko esplorazioa
Behaketa
Irekia Malgua
Ustekabekoa erregistratzea

Harreman soziokomunikatiboak
Aldi baterako harremana
Erabilera sinbolikoa
Adierazpen sinbolikoak
Hitza
Praktika psikomotorra
Argazki-irudiak
Berehalako ulermena
Kezkak eta zalantzak
Hezkuntza-komunitatea
Ikerketa-komunitatea
Rola
Transformazioa
Jolas partekatua
Psikomotrizitatea: suntsitzea
eraldatu
Sinbolo-espazioak
Unibertso sinbolikoa
Espazio ludikoak
Interakzionismo sinbolikoa
Kide izatearen sentipena
Interpretazio-prozesuak
Egituraketa kognitiboa
Ideia
Narrazioa
Funtzionaltasuna
Sentsorialtasuna
Zentzu ludikoa
Sinbologia
Elkarrizketak
Lotura edo narrazioa
Eredu didaktikoa
Hezitzailearen rola
Harremana eta trukea
Sormen-kaosa
Desordena ordenatua
Proiektuaren interpretazioa eta inbestidura
espazio-forma espontaneoa
Objektuak gogora ekartzen eta sustatzen dituzte
Haurren iruditeria
Identifikatua izatea
Haurren pentsamendua
Arte garaikidea
Objektu familiarrak
Objektu naturalak
Birziklatutako objektuak
Harridurazko jarrera
Desio-jarrera

Mirespen-jarrera
Jolasa eboluzionatzea
Partekatu
Lagundu
Lankidetzan aritzea
Bat-bateko jolas irudimentsua
Joko presinbolikoa
Adierazpen-hizkuntza sinbolikoak
Ekintza sentsoriomotoreak
Objektuekiko interakzioa
Harreman soziokomunikatiboak
Espazioarekiko harremanak
Objektuekiko harremanak
Denborarekiko harremanak
Okupazioa eta lehentasuna
Ekimen libreak
Jolastu
Lankidetzan aritzea
Komunikatzea
Ikusizko narratibak
Ikastetxea
Esplorazioa
Pentsamenduaren garapena
Ideien eraikuntza
Eredu didaktikoa
Ez epaitu edo ebaluatu
Segurtasuna
Manipulazioa
Jolastea izateko

PERFORMANCE

Garín, I. (2018). Artes Vivas: definición, pólemicas y ejemplos. Estudis Escenics, 43, 1-25. https://raco.cat/index.php/EstudisEscenics/article/view/354454/446399

Antzerkigilea
Arte Biziak
Esperientzia artistikoak
Ikusleak
Objektu artistiko urratzailea
Espiritu kritikoa
Hausnarketa
Ideiak komunikatzea
Emozioak komunikatzea
Sentimenduak komunikatzea
Munduaren ikuspegiak
Kultura-testuingurua
Kontakizuna
Oinordetza-balioak
Ironia
Umorea
Kontzientzia ekologikoa
Gizarte-kontzientzia
Musika elektronikoa
Grabatutako musika
Zuzeneko musika
Ahotsa
Artikulaziorik gabeko fonazioa
Pintura
Elementu kromatikoa
Sare sozialak
Webguneak
Arte eszenikoak
Erreala dena
Panorama performatiboa
Antzerki-programazioak
Kultura-kudeatzailea/programatzailea
Espazioaren zuzendaria
Artistak
Programatzen dituzten aretoak
Egoitza artistikoak
Zuzeneko kontaktua
Zuzenean
Ikusleen eta artisten artean
Antzerkia

Dantza
Clown
Mimoa
Antzerki-zirkua
Arte eszenikoak
Arte plastikoak
Arte bisualak
Musika
Zinea
Arkitektura
Diseinua
Antropologia
Literatura
Filosofia
Gizarte-gorputza
Egintza biziak
Keinua
Idazketa
Performanceak
antzokiak
Esperientzia poetikoak
Gertaera estetikoak
Zuzeneko harremana artista-publikoa
diziplina anitzekoa
Gizarte-hartzailea
esperientziaren balioa
problematizazioa
Zentzumen-aniztasuna
Berrikuntza
Ikerketa
espazio ez-konbentzionalak
mugei buruzko azterketa
antzerkia
Sorkuntza hibridoa
«performing» art.
Arte performatiboa
Artista berriak
lengoaia eszenikoak
zeharkakotasuna
Integra
hil edo bizikoa

iraultza iraunkorra
konpromisoa
garaikidetasuna
Modernotasuna
Eszenaratzea
Koreografoak
dantzariak
gorputzaren teknologiak
Lubaki finko edo estatikoak
Baldintza dinamikoa
Abangoardiako sorkuntzak
antzerki-dantza
haririk gabeko sarea
Posizio aktiboa
antzeztokia
pantomima
besaulkiak
Irudiak
Ikuskizunaren gidaria
Elebiduna
Kritika soziopolitikoa
Inpaktu emozionala
Teknologiarekiko mendekotasuna
feminista erradikala
osagai musikala, plastikoa eta
koreografikoa
ezaugarri arkitektonikoak eta
dekorazio originalak
antzerkia
Narrazioa
fikzioaren bizitza
ikusmena-ikusmena
Hizkuntza pertsonala
irudien bidez komunikatzea,
keinua eta mugimendua
testu sendo eta energetikoa
Monotonia
antzerkiaren mugak
Testu-baliabideak
Mimikoa
Musika-aukeraketa
Isiltasunarekin jolasean
anbiguotasun poetikoa
narratiba logikoa
sorkuntza eszenikoa
Hari narratiboa
Emozioa
sentimenduez hitz egitea

Abad, J. (2007). Experiencia Estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y Celebración, Diaz, S, eta Montemayor, S. (Koord). La educación artística como instrumento de integración intercultural y social (37-76, orr.) ). https://www.ersilias.com/wpcontent/uploads/JavierAbadMolinaExperienciaesteticayartedeparticipacion.pdf

Ekintza ludikoa.
Jai parte-hartzailea.
Sinbolizazio-prozesua.
Estetika.
Hezkuntza.
Jolasaren forma kulturalak.
Sormen-gaitasunak.
Plazer estetikoa.
Ondo pasatzen duen artea.
Irakasten duen artea.
Esanahiak partekatzea.
Ilusioa sortzea.
Mugimendua eta askatasuna.
Jarduera guztien ikuspena
errealitateak.
Jokoak arrazoia eta
adimena.
Ordena eta diziplina.
Mugimendu erritmikoak.
Errepikapena eta irmotasuna.
Jolasa eta bere interpretazioa.
Errespetua.
Elkarrizketa.
Askatasuna.
Borondatea.
Negoziazioa eta adostasuna.
Esku hartzeko metafora eta
eraldatzea.
Parte-hartze demokratikoa
Jokoak izan behar du
atsegina, atsegina eta askea.
Entzun

Proposatu
Jolas estetikoa
Jarrera etikoak
Denbora- eta espazio-mugak
zehatz batzuk
Elementu immaterialak
Ekintzak eta harremanak
Egunerokotasunetik irtetea
Sormena
Artearen adierazpenak
Bizitzaren kontzepzio dinamikoa
Ikaslearen izaera etikoa eta estetikoa
jolasa
Inklusioa
Ospakizun partekatua
Nahita egindako jarduera
Esperientzia artistikoa
Erritual estetikoak
Esperientzia estetikoa
Giza esperientziak
Jolas sinbolikoa eta festa
Sinbolo partekatuak
Askatasun-esparrua
Sormen-gaitasuna
Bizi-jarrera
Artea eta jolasa
Artista garaikidea
Jokoaren kudeatzailea
Artea bizitza bakoitzeko
Zailtasun teknikoa
Haur-jolasa
Jokoaren funtsezko nortasuna

Espazio propioa, besterena edo librea
Jolasgunea
Esperientzia berriak sartzea
Berrasmatu
Mugak
Esparru magikoa
Arau taktikoak
Esanahi sinbolikoa
Zirkulartasunaren ideia
Joko ez-lineala
Estrategia
Irakurtzeko errealitatea
Jarduera sinbolikoa
Ordena sortzea,
kaosa
Agertoki horizontala
Irudimenezko espazioa.
Espazio birtuala
Jolasa dinamika gisa
eraldaketa
Modu aske eta sortzailea
Jolasgunea instalazioarekin
Espazio batean esku hartzea
aldi baterakoa
Adierazpen artistikoa
Izaera dinamikoa
Osagai ludikoak eta
intelektualak
Artista garaikidea
Bataren espazio-ikuskera
instalazioa
Aktorea
– Funtzionamenduaren funtzio eraldatzailea
jolasa
Jokalariak eta ikusleak
Gogoetak partekatuz eta
esperientziak
Jolas komiko eta kritikoa
Performance garaikidea
Obra parte-hartzailea eta irekia
Diziplina anitzeko giroa
Esperientzia multisentsoriala
Esperientzia sentsitiboak
Forma intelektuala eta fisikoa
Argumentua edo narrazioa
tradizionala
Ekintza indibiduala edo kolektiboa
Hiri-espazioak
Bat-bateko jolasa
Eguneroko bizitzarekiko lotura
Arte bikaina
Eskola-testuinguruak edo
akademikoak
Metodologia integratzailea
Kontzientziak piztu eta sendotu
balioak
Desinhibizioa jokoaren bidez
Gorputz-adierazpena
Auto-konfiantza
Onarpena
Espazioaren eta denboraren kontzientzia
Performance hezitzailea
Gorputz-esperientziak,
sentsorialak, mugimenduzkoak
Esperientzia sentsorialak eta
plastikoarekin trebatzea
Burbuilak
Berrerabilitako materiala
Sormena eta eraikuntza
identitatea
Materiala metafora gisa
Performancea bilgarri gisa
hauskortasunaren sinbolikoa
Gorputza materia gisa
Jolasa gertaera gisa
estetikoa
Objektu erlazionalak
Objektu eta irudi iraunkorrak
Esperientzia estetikoa eta errituala
Ekintza-artea
Gorputza ibilgailu gisa eta
euskarria
Inguruneetan jolastea
Zeinuek eta objektuek
formen arabera sortutako tentsioak,
erabilerak, erritoak eta xedeak
Jolas ludikoa
Utopia

Prestakuntza-esperientziak
Komunikazio artistikoa
Objektuen poetika
Komunikazioa eta komunikazioa bezalako objektuak.
euskarria
Materialak desberdinak diren objektuak
Hondakin-objektuak
Jolasa berrsorkuntza gisa
Anti-artea
Artea eta bizitza
Lan kooperatiboa eta estetikoa
Jolasa eta utopiaren arteko paralelismoa
Parte-hartze ludikoa
Sormena, produktibitatea eta
pertzepzioa
Pertzepzio-jarduera
Espiritu askea
Zeinuen hizkuntza
Arteak metaforak eraikitzen ditu
Jarduera ez-baztertzaileak
Artea jolas gisa, gogoeta,
umorea
Artea emozio gisa, absurdoa,
konpromisoa
Artea gatazka, poesia eta
edertasuna
Kontzeptua espazio, leku eta
denbora
Kontzeptua mugimendu gisa,
memoria eta errealitatea

INSTALAKUNTZA PROPOSAMEN

Nire Instalakuntza sortzeko, alde batetik, nahitaezko erreferentzia plastiko eta bisualetatik lortutako zerrenda, eta, bestalde, The Garden of Spirited Minds instalakuntzatik inspirazioa izan dut.

The Garden of spirited Minds, Dalija Acinek sortutako instalakuntza, izugarrizko esperientzia artistiko bat da. Sentimen anitzeko proposamen hau 0-3 hilabete bitarteko haurrentzat eta haien gurasoentzat zuzenduta dago. Esperientzia honetan, haurrak libre dira askatasunez mugitzeko, esploratzeko, erlaxatzeko eta gozatzeko. Instalazio honen ingurunea haurrentzat ohikoak diren estetika kontzeptuei aurre egiteko diseinatuta dago.

Instalazio hau forma organikoetan inspiratuta dago, eta honetan; mugimendu eta dantza gurutzatzen dira, musika eta soinua, ikusmenaren eta ukimenaren estimulazioa, baita usain naturalak ere egoten dira. Formen barietateak eta espazioan dituzten posizioek ikusleen jakin-mina pizten dute, esplorazioa sustatzen dute, baita lasaitzeko espazio lasai eta intimoa eskaintzen ere.

Beraz, modu laburtu batean jakinda instalazio honek dituen ezaugarriak, nirea sortzeko zeinbait ideia nireganatu ditut.

Argazkia: Thomas Jaker. “The Garden of spirited Minds”

MUNDU SINESTESIKOA

Instalakuntza honen espazioa triangeluarra izango da. Espazio triangeluar horren ertza bakoitzean gela txiki eta garden bat egongo da. Gardena izanda, haurrek ikusiko dute beste geletan gertatzen hari dena eta modu libre batean nahi duten gelara mugitu ahal izango dira. Hiru gela horien erdigunea hutsik egongo da, materialak ez dira egongo. Bertan, 3-6 hilabete bitarteko haurrak kokatuko dira haien gurasoekin batera, eta hortik hasiko da haien esperientzia sentsoriala.

Momentu horretan, eta Performace lagungarri moduan sartzeko, hiru pertsona aterako dira espazio huts horren erdian, mugimendu desberdinak egiten musika lasai baten erritmoan. Pertsona bakoitza kolore desberdin batekin jantzita egongo da, ete bere eskuetan usain hona duen kandela bat izango dute. Pertsona hauen, haurren inguruan mugimendu plastikoak egiten hasiko dira eta apurka-apurka bakoitza gela batean sartuko da.

Guztira, hiru gela garden dira eta bakoitza kolore bat izango da, eta kolore horrekin erlazioa duten gauza desberdinak. Hasteko, gela Berdea egongo da. Horretan, naturaren musika lasaia eta alaia egongo da gela girotzen. Sabaitik ile leuneko oihalak egongo dira zintzilikatuta (denak berdeak). Lurra belarrez egongo da estalita eta leku desberdinetatik ur ontziak egongo dira, haurrek urarekin esperimentatzeko, eta zentzazio desberdinak izateko. Gela horretan jarriko diren kandelen usaina freskoa izango da, natura modukoa.

Bigarren gela, Arrosa izango da. Gela honetan dauden gauza guztiak arrosa kolorekoak izango dira. Espazio honen lurra laua izango da, erlieberik gabekoa, baina, leku batzuetan arroka borobilen ibilbideak egongo dira. Arroka borobilen gainetik ibiltzea lasaitasuna eragiten du, eta horren bidez, “Reflexioterapia” lantzen da. Sabaitik eskegita egongo diren oihalak zetazkoak izango dira, eta oso luzeak izango dira, hain luzeak non lurretik egongo dira arrastaka. Baita, kotoia jarriko dugu kutxa handi batzuetan, haurrak horietan sartzeko edo bakarrik ukitzeko eta horrekin jolasteko. Girotzen egongo den musika magikoa izango da, adibidez, maitagarriek hauts magikoak botatzen dituztenean egiten duten doinua. Kandelaren usaina, azukre usaina duen zerbait izango da, adibidez, azukre-kotoia.

Hirugarren eta azkeneko gela, Beltza izango da. Honetan, lurra hare beltzez beteta egongo da. Zintzilikatuta dauden oihalak zimurtsuak izango dira. Gainera, espazio horren leku batean, hariak egongo dira nahastuta horma batetik bestera. Honetan intsentsua jarriko da usain moduan. Azkenik, musika lasai eta tristea gela girotzen egongo da.

Hiru espazio desberdinak azalduta, bakarrik falta da haurrek nahi duten gelara sartzea, nahi duten denbora eta momentuan. Gela horietan, hasierako hiru pertsona hauek egongo dira, bakoitza bere koloreari dagokion dantza mugimenduak eginez. Haurrek, modu askean esperimentatuko dute gela bakoitzean dauden material sentsorialekin. Hori egitean zentzumenak erlazionatuko dituzte (sinestesia). Esperientzia honen bidez, haurrek modu autonomoan arakatuko dute inguruneak edo espazioak eskaintzen dien hori. Oso esperientzia positiboa eta aberasgarria izango da hau, instalakuntzak dituen hainbat faktoreei esker.

Adibidez, musikari esker, haurrek emozio desberdinak izango dituzte, zentzazio desberdinak. Gela bakoitzean jarritako materialekin, haurrek jolas librean jardungo dute, euren kreatibitatea landuz. Usainarekin, haurrek pertzepzioa, zentzazioak garatuko dituzte eta bizipenekin edo objektuekin erlazionatzeko aukera izango dute.